Adatkezelési tájékoztató

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed tusiphotography.com domain név oldalára és az említett oldalon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022. június 1-től visszavonásig. Szőke-Bodor Viktória (Tusi Photography) fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

1. A honlap üzemeltetője

2. Szerzői jogok

A honlap és a honlapon található fényképek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Szőke-Bodor Viktória (EV, Tusi Photography) Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, a jogtulajdonos Szőke-Bodor Viktória.

A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján.

A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

3. Adatgyűjtés

Szerző tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap „Contact/Kapcsolat” nevű pontján történik információgyűjtés. A szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. árajánlatkérés szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Szerző ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt árajánlat és/vagy a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

4. Adatvédelem

A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a beérkező levelek válaszadására használja fel, semmilyen egyéb marketing célra, hírlevél küldésre nem tárolja. A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfél személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

5. Linkek

A honlapon a Tusi Photography facebook oldal (https://www.facebook.com/tusiphotography) , instagram oldal (https://www.instagram.com/tusiphotography/) és pinterest oldal () linkje található, melyre az itt megadott általános szerződési feltételek az irányadóak.

6. Adatvédelemi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

7. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.